Print
PDF

Vrste liftova

There are no translations available.

Električni liftovi (sa mašinskom prostorijom ili bez mašinske prostorije)
Hidraulični liftovi (sa mašinskom prostorijom ili bez mašinske prostorije)
Liftovi sa automatskim ili sa poluautomatskim vratima
Kućni liftovi (jama voznog okna oko 200 mm)
Liftovi za osobe sa posebnim potrebama
Teretni liftovi (nosivosti do 5000 kg i visine dizanja do 45 m)
Maloteretni liftovi (servisni liftovi u hotelima, restoranima i sl.) nosivosti od 50 do 300 kg
Noseće platforme (pogodne za rad u skladištima)
Auto platforme (vertikalni transport i garažiranje vozila)
Eskelevatori
Pokretne trake