Greška
  • XML Parsing Error at 1:1780. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:637. Error 9: Invalid character
Štampa
PDF

LIFTOVI

Iz ponude izdvajamo

Elektri?ni liftovi (sa mainskom prostorijom ili bez mainske prostorije)
Hidrauli?ni liftovi (sa mainskom prostorijom ili bez mainske prostorije)
Liftovi sa automatskim ili sa poluautomatskim vratima
Ku?ni liftovi (jama voznog okna oko 200 mm)
Liftovi za osobe sa posebnim potrebama
Teretni liftovi (nosivosti do 5000 kg)
Maloteretni liftovi (servisni liftovi u hotelima, restoranima i sl.) nosivosti od 50 do 300 kg
Nose?e platforme (pogodne za rad u skladitima)
Auto platforme (vertikalni transport i garairanje vozila)
Pokretne trake i stepenice

Parking sistemi

Poto se firma bavi servisom i rekonstrukcijama postoje?ih postrojenja, za prevoz lica i roba vertikalnim i kosim transportom, u ponudi se nalaze i komponente za liftove, pokretne trake i stepenice.

Automatska i poluautomatska vrata za liftove
Vu?ne maine
ine
?eli?ne sajle
Kaievi
Kablovi
Odbojnici
Upravlja?ki paneli
Hidrauli?no ulje
i svi ostali potrebni dijelovi za nesmetano i bezbjedno funkcionisanje postrojenja za vertikalni ili kosi transport lica i roba.