Greška
  • XML Parsing Error at 1:1780. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:637. Error 9: Invalid character
Štampa
PDF

Elektri?ni liftovi

Napisao administrator.

Elektri?ni putni?ki liftovi su ve? postali tradicija. Ipak to ne zna?i da njihova tehnologija nije napredovala. Sa svojom mainskom prostorijom na vrhu ili u podnoju, njihov u?inak je mo?an i ekonomi?an. Regulisani pogon ove liftove svrstava u klasu malih potroa?a. Kori?enjem frekventnog regulatora, u?inak nije smanjen, a pove?ana je preciznost i brzina njegove operativnosti.