Greška
  • XML Parsing Error at 1:1780. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:637. Error 9: Invalid character
Štampa
PDF

Liftovi za osobe sa posebnim potrebama

Prate?i pove?ane zahteve ljudi sa smanjenom pokretljivo?u, kod starih liftova, radi bezbednog kori?enja,potrebno je ispitati:

ulazi u kabinu lifta vrata

kabina dimenzije i oprema

registar i pozivne kutije na svim prilazima i

komfor vonje i ta?nost pristajanja kabine u stanicama

Pored liftova za ososbe sa posebnim potrebama kod nas se mogu nabaviti i sistemi za podizanje kolica

Freestair za kolica je projektovan da bi omogu?io korisnicima invalidskih kolica da mogu brzo, sigurno i udobno da pri?u ili koriste svaki gra?evinski objekat gde ugradnja i kori?enje lifta nisu mogu?i. Mogu da se montiraju i u unutranjim i u spoljnim prostorima i da se u?vrste kako o zid tako i o dra?e na tlu. Predstavljaju idealno reenje i za privatne i za javne prostore.

PREDNOSTI
Rad potpuno kontrolisan sa baterijama na punjenje ili uz trofazno napajanje
Osmiljena za optimalnu sigurnost i udobnost
Veoma otporna konstrukcija
Mogu?nosti prilago?avanja bo?ne pregrade
Estetika koja je prilago?ena vaem okruenju
Minimalni zahtevi za prostor za montau
Laka i brza montaa
Minimalno odravanje
Sertifikacija sa znako CE i sertifikat o pregledu tipa proizvoda
Nema?ka proizvodnja