Greška
  • XML Parsing Error at 1:1780. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:637. Error 9: Invalid character
Štampa
PDF

Teretni liftovi

Napisao administrator.

Teretni lift je pokretna platforma namenjena za podizanje tereta na vie nivoa.

Pokretanje platforme omogu?ava elektromotor preko punog reduktora i vitla. Ko?enje platforme se izvodi preko elektromagnetne ko?nice. Platforma poseduje vrata na svakom nivou, koja se na svakom nivou obavezno zatvaraju. Vrata poseduju elektro-mehani?ke brave za zabravljivanje tokom kretanja platforme. Upravljanje kretanjem platforme ura?eno je kori?enjm PLC-a koji je tako programiran da omogu?ava potpuno automatsko upravljanje svim funkcijama, po?evi od funkcionalnosti pa do potpune sigurnosti u pravilne eksploatacije kao i signalizaciju stanja platforme u toku rada ili u smetnji.

Kretanje platforme je jedino mogu?e kada su sva vrata zatvorena. Signalna sijalica signalizira gde se platforma nalazi (stalno svetlo) ili vrata otvorena (treperavo svetlo). Na svakom nivou se nalazi pozivni taster za svaki nivo kao i signalne sijalice za svaki nivo.