Greška
  • XML Parsing Error at 1:1780. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:637. Error 9: Invalid character
Štampa
PDF

Modernizacija liftova

U saradnji sa klijentima razvijamo rijeenja prilago?ena pojedinim slu?ajevima starijih liftova, kombinuju?i pristupa?ne cijene i kvalitet opreme.
Rijeenja za modernizacije pruaju:
Visok komfor vonje sa akcentom na sigurnosti putnika
Utedu energije
Visoku pouzdanost i kompatibilnost komponenata
Minimalizacija trokova odravanja
Moderan dizajn

Rijeenja za modernizacije su fleksibilna i lako se prilago?avaju raznim potrebama.

KABINE
KONTROILERI ( KOMANDNE TABLE)
KABINSKA I PRILAZNA VRATA
REGISTAR I POZIVNE KUTIJE
ELEKTRO-MEHANI?KI SISTEMI PODIZANJA - SETOVI
HIDRAULI?NI SISTEMI PODIZANJA - SETOVI

U daljem tekstu su prikazani detalji reenja za modernizacije:

Kabine & Vrata

Zamena kabine
Modernizacija kabine
Instaliranje sistema dvosmerne interfonske veze na registar kutiji u kabini
Nuno osvetljenje
Obezbe?ivanje sigurnosnog osvetljenja, zamenom pozivne table u kabini
Prilago?avanje vrata BUS u postoje?oj kabini
Prilago?avanje automatskih vrata u kabini
Montiranje novih poluautomatskih prilazna vrata
Montiranje novih automatskih prilaznih vrata
Zabrave za prilazna vrata

Pogonski mehanizmi

Instalacija invertera za vonju kod starog motora
Zamena grani?nika brzine i zateza?a
Zamena starog motora sa novim sa jednom brzinom, dve brzine ili motorom sa vonjom VVVF
Mere za prekomernu brzinu navie
Zamena rama kabine
Remont hidrauli?nog seta
Kliza?i kabine i Protiv-tega
Zamena vo?ica
Zamena sajli

Elektri?na montaa

Zamena komandne table-kontrolera
Zamena registar i pozivnih kutija
Zamena kablova

Specijalna reenja

Prebacivanje starog mehani?kog lifta u hidrauli?ni sa protiv-tegom
Zatitne mere za liftove sa smanjenim sigurnosnim prostorima u jami i vrhu
Protiv-zemljotresna zatita lifta