Štampa
PDF

Modernizacija liftova

U saradnji sa klijentima razvijamo riješenja prilagođena pojedinim slučajevima starijih liftova, kombinujući pristupačne cijene i kvalitet opreme.
Riješenja za modernizacije pružaju: 
Visok komfor vožnje sa akcentom na sigurnosti  putnika
Uštedu energije
Visoku pouzdanost i kompatibilnost komponenata
Minimalizacija troškova održavanja
Moderan dizajn

Riješenja za modernizacije su fleksibilna i lako se prilagođavaju raznim potrebama.

KABINE 
KONTROILERI ( KOMANDNE TABLE) 
KABINSKA I PRILAZNA VRATA 
REGISTAR I POZIVNE KUTIJE 
ELEKTRO-MEHANIČKI SISTEMI PODIZANJA - SETOVI 
HIDRAULIČNI SISTEMI PODIZANJA - SETOVI

U daljem tekstu su prikazani detalji rešenja za modernizacije: 

Kabine & Vrata

Zamena kabine 
Modernizacija kabine 
Instaliranje sistema dvosmerne interfonske veze na registar kutiji u kabini 
Nužno osvetljenje 
Obezbeđivanje  sigurnosnog osvetljenja, zamenom pozivne table u kabini 
Prilagođavanje vrata BUS u postojećoj kabini 
Prilagođavanje automatskih vrata u kabini 
Montiranje novih poluautomatskih  prilazna vrata 
Montiranje novih automatskih  prilaznih vrata 
Zabrave za prilazna vrata

Pogonski mehanizmi

Instalacija invertera za vožnju kod starog motora 
Zamena graničnika brzine i zatezača 
Zamena starog motora sa novim sa jednom brzinom, dve brzine ili motorom sa vožnjom VVVF 
Mere za prekomernu brzinu naviše 
Zamena rama kabine 
Remont hidrauličnog seta 
Klizači kabine  i Protiv-tega 
Zamena vođica 
Zamena sajli

Električna montaža

Zamena komandne table-kontrolera 
Zamena registar i pozivnih kutija 
Zamena kablova 

Specijalna rešenja 

Prebacivanje starog mehaničkog lifta u hidraulični sa protiv-tegom 
Zaštitne mere za liftove sa smanjenim sigurnosnim prostorima u jami i vrhu
Protiv-zemljotresna zaštita lifta