Greška
  • XML Parsing Error at 1:1780. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:637. Error 9: Invalid character
Štampa
PDF

Pokretne trake

Paleta proizvoda vode?ih svjetskih dobavlja?a pokretnih traka odlikuje se kvalitetom i usavreno?u koja je rezultat poslednjih tehni?ko tehnolokih dostignu?a i predstavlja sinonim sigurnosti, pouzdanosti i utede energije.

Visokim zahtjevim komercijalnog transporta u trgovinskim, poslovnim ili hotelskim centrima moemo u potpunosti iza?i u susret rjeenjima koja nude sigurnost, udobnost, pouzdanost i adekvatnu zavrnu obradu uskla?enu sa potrebama enterijera.

Visok stepen standardizacije, sigurnosti i pouzdanosti ure?aja uz kvalitetno projektovanje, ugradnju i servisiranje, obezbjedi?e zadovoljenje potreba zahtevnih javnih objekata velike frekvencije i prometa putnika.

Moemo Vam ponuditi kombinaciju pokretnih traka sa kvalitetnim liftovima, odnosno idealno rjeenje za potpunu integraciju svih vertikalnih/kosih i horizontalnih sistema transporta objekta, skrojenog prema potrebama klijenta i u najboljem odnosu kvaliteta i cijene.